PRODUCTES GRUP BASSÓ EDICIONS I PUBLICACIONS - Oficinas Carrer  Rafael Batlle, 17 baixos  / 08017 Barcelona.  /  Tel 93 490 53 44  /  Fax 93 490 56 62  /  info@grafiquesbasso.com PAPERERIA CORPORATIVA    COMUNICACIÓ-CD’S    CATÀLEGS-REVISTES-LLIBRES    CARPETES-PLV-DISPLAYS Targetes de visita, cartes, factures, sobres,  bosses, blocs d’albarans, talonaris auto-  copiatius, adhesius, etiquetes, targetons,  etc.Impressió en colors pantone o quatricromia  sobre qualsevol tipus de suport.   La papereria corporativa es una eina de primera  necessitat en tota organització, una bona imatge  es la millor carta de presentació.